Wij gaan op 3 april verhuizen!

Op dinsdag 3 april verhuist OPDC Utrecht naar een prachtig gerenoveerd schoolgebouw aan de Van Lieflandlaan 117 in Utrecht. Na een flinke renovatie oogt het als nieuw, maar zijn karakteristieke details behouden. Zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers is dit gebouw een enorme verbetering.

Het onderwijsgedeelte is aangepast om te kunnen voorzien in de behoefte van de leerlingen van OPDC Utrecht, zo sluit de inrichting aan bij de PBS-aanpak (Positive Behavior Support). Wij zijn de eerste middelbare school in Nederland die schoolbreed is gecertificeerd voor deze aanpak. Elk lokaal heeft een time-out en een stilteplek, er is een grote gymzaal en er zijn voor de onderbouw, bovenbouw en i-klassen aparte pauzeruimtes met een eigen buitenterrein.

OPDC Utrecht is een onderdeel van samenwerkingsverband Sterk VO, Sterk VO verhuist op 3 april mee naar het nieuwe gebouw. Het pand is ingericht met oog op de toekomst, bijvoorbeeld om door te kunnen blijven ontwikkelen als expertisecentrum. Er is een grote ontmoetingsruimte en er zijn verschillende vergaderzalen en spreekkamers ingericht. De gymzaal leent zich ook voor het organiseren van grotere werkconferenties en netwerkbijeenkomsten.

Vanaf donderdag 5 april heten we onze leerlingen van harte welkom in het nieuwe gebouw!

Wij gaan op 3 april verhuizen!

Impressie Van Lieflandlaan 117

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030