LIST op OPDC Utrecht

Op het rooster van OPDC Utrecht staat al een aantal jaar List (Lezen is Top).  Een belangrijke reden daarvoor is dat uit onderzoek is gebleken dat na de basisschool nauwelijks nog wordt gelezen, terwijl dit juist zo belangrijk is om leesvaardigheid te vergroten. Op de middelbare school draait het een en al om begrijpend lezen en woordenschat.

De boeken die we gebruiken lenen we van de bibliotheek. Er zijn mentoren die er voor keizen om met de klas naar de bibliotheek te gaan, de meesten klassen kiezen voor een krat die door de bibliotheek aangeleverd wordt. Daarnaast verzorgt de bibliotheek een aantal activiteiten ter stimulering van het lezen.

Lees verder

Adres

OPDC Utrecht
Van Lieflandlaan 117
3571 AA Utrecht

Postbus 1597
3500 BN Utrecht

030-7537300
info@opdc-utrecht.nl

Magister

Tumult

Jong 030